Sammensetning | 1960

Sammensetningen i bladet er typisk for denne tidsperioden. 44% av sidene er dedikert til Donald&Co, mens 29% av sidene inneholder serier med Mikke&Co. Bare 5% av sidene inneholder ulvene, noe som er adskillig lavere enn det som var vanlig på 50-tallet, men som er typisk for denne perioden. 6% av sidene er om Snipp og Snapp og det er også 6% av sidene for Fant. For denne serien er det bare i 1961 og 1962 hvor andelen er større.

Ser man litt på hva et vanlig Donald-blad inneholdt dette året, så begynner det nesten alltid med en Donald-historie, som noen ganger kan være en del av fortsettelses-serien. Nesten alle disse innledende seriene er tegnet av enten Carl Barks eller Tony Strobl.
Carl Barks Tony Strobl
Innledende historie av Carl Barks ...og av Tony Strobl

Fotsettelses-serier var det som nevnt, mange av dette året, og med bare et par unntak var dette enten en Donald-relatert serie tegnet av Barks eller Strobl, eller en Mikke-relatert serie tegnet av Paul Murry.
Tony Strobl Paul Murry
Fotsettelseshistorie av Tony Strobl ...og av Paul Murry

De resterende historiene kunne være med diverse karakterer. Noen ganger kunne det være flere Donald-serier, hovedsaklig tegnet av Barks og Murry, men de fleste av disse seriene var likevel Mikke-relaterte. Mikke trengte ikke nødvendigvis være hovedpersonen, det kunne like gjerne være Langbein eller Pluto. De fleste av disse Mikke-biseriene var tegnet av Jack Bradbury, men nesten like mange var tegnet av Murry og Strobl.
Nesten en tredjedel av bladene hadde en serie med Snipp og Snapp, som dermed var de viktigste bi-figurene dette året (som bi-figurer mener jeg alle figurer som ikke har noe med Donald&Co og Mikke&Co å gjøre). De fleste av Snipp og Snapp - historiene var tegnet av Harvey Eisenberg og Phil DeLara.
Nesten like hyppig forekommende er serier med Fant dette året. Alle disse seriene er utelukkende tegnet av Al Hubbard.
Ellers inneholder denne årgangen også noen serier med ulvene, og de fleste av disse er tegnet av Jack Bradbury.
Jack Bradbury Harvey Eisenberg
Langein av Jack Bradbury Snipp og Snapp av Phil DeLara
Al Hubbard Jack Bradbury
Fant av Al Hubbard Den Lille Snille Ulven av Jack Bradbury

Tilbake