Tegnere | 1960

Den mest benyttete tegneren er Tony Strobl. Han har hele 23% av alle sidene dette året, en kraftig stigning fra året før. For første gang i bladets historie, er ikke Barks på topp når det gjelder antall sider, og han skulle også holde stillingen i flere år fremover. Strobl tegnet hovedsaklig Donald&Co dette året, men har også noen andre sider, da spesielt med Langbein i hovedrollen. Her er et eksempel fra nr.3, der Donald tror at noen rom-menn er Ole, Dole og Doffen.
Nummer 2 er Carl Barks med 20% av sidene, og selv om han er forbigått av Strobl i antall sider, er det få år i bladets historie med flere Barks-sider. Barks tegnet utelukkende Donald&Co. Eksempelet er fra nr.38, i serien Dolly Ducks Dagbok.
Nummer 3 er Paul Murry med 17% av sidene, en beskjeden fremgang fra året før, så dette er et av årene med mest Murry-serier. Han tegnet hovedsaklig Mikke&Co dette året, men hadde også noen få serier med Donald&Co og Snipp og Snapp. Eksempelet er hentet fra nr.42, der Langbein og Ferdinand er detektiver.
Nummer 4 er Jack Bradbury med 12% av sidene, noe som er en dramatisk tilbakegang fra året før, som var toppåret for denne tegneren. Han tegnet både Mikke&Co, Donald&Co, Ulvene og Snipp og Snapp dette året. I likhet med Murry, tegnet han mange serier skrevet av Carl Fallberg, men han hadde ikke samme elegante streken som Murry. Her i serien 'Mikke Mus i Skjulte Farer' fra nr.19.
Nummer 5 er Al Hubbard med 8% av sidene, noe som er en markert fremgang fra året før, men likevel langt fra de antallene han hadde i 1961 og 1962 som var toppårene hans. Han tegnet hovedsaklig Fant, men hadde også serier med Donald, Snipp og Snapp og andre. Her er et eksempel fra nr.13.
Tilbake