Kjennetegn | 1961

Pris kr. 1,00, 36 sider i hvert nummer.

Denne årgangen er egentlig ikke så veldig forskjellig fra året før. Det er de samme tegnerne og stort sett de samme typer historier som året før, og kvaliteten er meget høy. Det eneste som trekker litt ned er den store andelen av Fant- og Snipp og Snapp-historier. I likhet med året før, så inneholdt bladet ofte to fortsettelsesserier. I det nummer som en serie ble avsluttet, ble det påbegynt en ny serie, og det var alltid Donald&Co-serie og Mikke&Co-serie annenhver gang. Mot slutten av året ble det derimot mer sjeldent med to fortsettelsesserier i samme blad. Også selve papir- og farge-kvalitet er det samme som tidligere, og tegningene kan derfor virke litt diffuse.
Helt nytt dette året, var innføringen av samleserier. Bladets første samleserie begynte i nr. 46 dette året, og kom til å fortsette langt inn i året etter. Man kunne til og med bestille samlemappe til bildene. Serien het 'Naturens Småbarn', og hver uke fikk leseren to bilder av ville dyr, fortrinnsvis unger. Baksiden av bildet hadde en liten tekst, og for eksempelet med bavianen, kunne vi lese: 'Bavian-ungen morer seg på mammas rygg. Bavian-far derimot er "ikke flink i huset" som det heter, han tar seg ikke av barnets oppdragelse. Moren må klare det alene. Og vet du, denne ungen er bare to uker gammel. Så sprek var nok ikke du da du var på samme alder!'.
Også dette året var det også vanlig med helsides tegning på baksiden. Her er et eksempel på en slik:
Bladet var blitt en smule mer kommersielt siden året før. Reklamene preget bladet mer enn tidligere, og ofte gikk dette ut over konkurransen, slik at den siden som tidligere var forbeholdt dette, nå ofte besto av reklame i stedet. Her er et eksempel på en slik helsides annonse:
Tilbake