Sammensetning | 1961

Sammensetningen av bladet dette året ligner ganske mye på året før, men med en svak nedgang av Donald&Co- og Mikke&Co-serier. 42% av sidene er dedikert til Donald&Co, 28% av sidene inneholder serier med Mikke&Co og 4% av sidene inneholder ulvene. Til gjengjeld har serier som Snipp og Snapp og Fant fått en større andel. Begge disse seriene har en andel på 9%, og dette året blir dermed rekord for begge disse seriene.

Ser man litt på hva et vanlig Donald-blad inneholdt dette året, så begynner det nesten alltid med en Donald-historie, som noen ganger kan være en del av fortsettelses-serien. I likhet med foregående år, så er nesten alle disse innledende seriene er tegnet av enten Carl Barks eller Tony Strobl.
Carl Barks Tony Strobl
Innledende historie av Carl Barks ...og av Tony Strobl

Også dette året er det mange fortsettelses-historier, og forstatt er Barks og Strobl dominerende når det gjelder Donald-relaterte serier, men når det gjelder Mikke Mus&Co, så er det nesten like mange serier av Strobl, Bradbury og Moores, som det er av Murry.
Tony Strobl Dick Moores
Fortsettelseshistorie av Tony Strobl ...og av Dick Moores

Resten av historiene består som vanlig av diverse figurer, og mange av dem tilhører Donald og hans univers, det vil si at det kan være historier med Skrue, Petter Smart. Dolly, Bestemor Duck, eller Donald selv. De aller fleste av disse historiene er laget av Barks, men noen er også av Stobl og andre.
Ellers er mange av disse historiene dedikerte til Mikke og hans venner, ofte Langbein eller Pluto. De aller fleste bladene har en slik historie ved siden av eventuell fortsettelseshistorie. I likhet med året før, så er de fleste av disse tegnet av Jack Bradbury, med Murry og Strobl like etter.
Det er uvanlig mange Fant-historier dette året, nesten en historie annenhver uke, og alle er utelukkende tegnet av Al Hubbard. Hubbard er også den som tegner flest historier med ymse figurer som er mer sjelden i bladet, og dette året finner vi f.eks. Bongo og Timmi Gresshoppe i hovedrollene.
Historier med Snipp og Snapp er også ganske vanlige, og dette året er det Bradbury som står bak de fleste av dem. Denne tegneren står også bak de fleste av historiene med ulvene og grisene, selv om denne serien ikke er så hyppig forekommende dette året som de andre som har vært nevnt.
Carl Barks Jack Bradbury
Petter Smart av Carl Barks Pluto av Jack Bradbury
Al Hubbard Jack Bradbury
Fant av Al Hubbard Snipp og Snapp av Jack Bradbury

Tilbake