Tegnere | 1961

Også dette året er den mest benyttete tegneren Tony Strobl. Han står for hele 25% av innholdet, og er dermed et av de årene han ble benyttet mest. Strobl tegnet både Donald&Co og andre figurer dette året. Eksempelet er fra nr. 44.
Nummer 2 er Carl Barks med 21% av sidene. Nest etter 1959, så er dette den årgangen som har flest sider med denne store mesteren. Barks tegnet utelukkende Donald&Co, deriblant flere utmerkete Petter Smart-historier. Eksempelet er fra nr. 39.
Nummer 3 er Jack Bradbury med 14% av sidene. Som vanlig en allround-tegner som tegnet det meste av figurer som finnes. Eksempel fra nr. 42.
Nummer 4 er Al Hubbard med 14% av sidene, og dette er dermed toppåret for denne tegneren. Han tegnet for det meste Fant, og denne årgangen kryr av historier med denne figuren. Han tegnet også noen få serier med bl.a. Donald&Co, Snipp og Snapp, Bongo og Timmi Gresshoppe.
Nummer 5 er Paul Murry med 11% av sidene, noe som er lite sammenlignet med andre årstall rundt dette. Nesten alt er serier med Mikke&Co, men det finnes et par unntak med serier om ulvene, og om Snipp og Snapp. Eksempelet er fra nr. 32.
Det er ikke registrert nye tegnere dette året.
Tilbake