Sammensetning

Andelen av historier med Donald&Co er den laveste i hele bladets historie, bare 36,0%. Derimot er andelen av Mikke-relaterte historier større enn noen gang, nemlig 32,4%. Bare perioden 1977-1983 har høyere andel av denne type historier. I likhet med de foregående årene, er andelen av historier med ulvene fortsatt lav, bare 4,3%. Snipp og Snapp har en ubetydelig tilbakegang fra året før, men ligger på 8,0% og dette er dermed et av topp-årene for disse figurene. Historier med Bestemor Duck ligger på 3.0%, og Petter Smart har 5,9% noe som er en bra fremgang fra året før. Lille Hiawatha er nesten helt forsvunnet, og Fant har hatt en betydelig nedgang fra året før, men ligger fortsatt på 5,6%.

Ser man litt på hva et vanlig Donald-blad inneholdt dette året, så begynner det nesten alltid med en Donald-historie. I likhet med de to foregående årene, kan den første historien også være fortsettelseshistorien. Barks og Strobl er fortsatt de to mest benyttete tegnerne når det gjelder den innledende historien, men dette året er det nesten like vanlig at Jack Bradbury innleder bladet.
Innledende historie av Carl Barks ...og av Tony Strobl

Også dette året er det mange fortsettelses-historier, og forstatt er Barks dominerende når det gjelder Donald-relaterte serier, mens Storbl er blitt litt mer sjelden. Når det gjelder Mikke Mus&Co, så dominerer Murry enormt dette året, men det finnes også historier tegnet av Bradbury, Moore, Wright og McSavage.
Fortsettelseshistorie av Carl Barks ...og av Paul Murry

Resten av historiene består som vanlig av diverse figurer, og mange av dem tilhører Donald og hans univers, det vil si at det kan være historier med Skrue, Petter Smart. Dolly, Bestemor Duck, eller Donald selv. De aller fleste av disse historiene er laget av Barks, men noen er også av Stobl og andre.
Ellers er mange av disse historiene dedikerte til Mikke og hans venner, ofte Langbein eller Pluto. De aller fleste bladene har en slik historie ved siden av eventuell fortsettelseshistorie. De fleste av disse historiene er tegnet av Paul Murry, men Stobl, Hubbard og Bradbury har nesten like mye.
Ellers består bladet hovedsaklig av historier med Fant tegnet av Al Hubbard, Snipp og Snapp tegnet av Hubbard, Bradbury og Alvarado, og ulvene/grisene tegnet av Bradbury eller Murry.
Petter Smart av Carl Barks Mikke og Minni av Paul Murry
Fant av Al Hubbard Snipp og Snapp av Jack Bradbury

tilbake