Sammensetning

Ser man på sammensetningen, så er Donald-relaterte serier kommet opp i 50% igjen, etter å ha ligget uvanlig lavt året før. Derimot er serier med Mikke&Co gått betraktelig tilbake, og er nede på 25%, noe som gjør dette året til et av de minst Mikke-profilerte årene på 60-tallet. Serier med ulvene/grisene ligger stabilt på 4%, og det samme gjør serier med Snipp og Snapp på 8%. Petter Smart har 7% av sidene, noe som gjør dette til et godt år for denne figuren. Fant derimot har en markert tilbakegang, og er nede i 3%, noe som også gjenspeiles i at Al Hubbard er skjøvet ut av listen over de mest benyttete tegnerne. Verdt å nevne er at Raptus von Rupp er usedvanlig mye benyttet dette året, både som hovedfigur og bi-figur. Han møter mange av de andre Disney-figurene, til og med de 3 små griser.

Ser man litt på hva et vanlig Donald-blad inneholdt dette året, så begynner det nesten alltid med en Donald-historie. Det er nå helt slutt på at bladene kan inneholde to fortsettelses-serier i samme nummer. Når det gjelder den innledende historien, så er fortsatt Barks og Strobl mest benyttet, men nytt av året, er at Nils Rydahl har nesten like mange første-historier som disse tegnerne.
Innledende historie av Carl Barks ...og av Tony Strobl

Innledende historie av Nils Rydahl

Ikke fullt så mange fortsettelseshistorier dette året, da man nå helt har sluttet med å ha opp til to slike serier om gangen. Det er dog høy kvalitet på de fortsettelseshistoriene som finnes i denne årgangen, og det er svært mange Barks-klassikere blant disse. Resten står hovedsaklig Paul Murry bak.
Fortsettelseshistorie av Carl Barks ...og av Paul Murry

Ellers består bladet gjerne av historier der bifigurer har en sentral rolle. Dette er Raptus von Rupp sitt store år. Vi finner denne figuren i omtrent annenhvert nummer, og de aller fleste av disse er tegnet av Tony Strobl. Ellers er også Petter Smart mye benyttet, og også her er Strobl hovedtegneren, men det finnes også historier med denne figuren tegnet av Barks og Bradbury.
Som vanlig er det også mange historier rundt Mikke Mus sitt univers, og de fleste av disse er tegnet av Paul Murry, men også her er Strobl endel benyttet.
Vi finner også ganske mange historier med ulvene og grisene, og de aller fleste av disse er tegnet av Jack Bradbury.
Halvparten av alle bladene inneholder historier med Snipp og Snapp, og også her er de aller fleste tegnet av Bradbury.
Fortsatt endel Fant-historier, men ikke på langt nær så mange som foregående år. Alle disse er som vanlig tegnet av Al Hubbard.
Raptus von Rupp av Tony Strobl Petter Smart av Tony Strobl
Mikke Mus av Paul Murry Storeulv av Jack Bradbury
Snipp og Snapp av Jack Bradbury Fant av Al Hubbard

tilbake