Tegnere

Den mest benyttete tegneren dette året var Tony Strobl med 24% av sidene, noe som er en bra fremgang fra året før, og dermed et av hans beste år.
Nummer 2 er Carl Barks med 22% av sidene. Ved siden av 1959, så har dette året den største andelen av Barks-historier noensinne.
Nummer 3 er Paul Murry med 17%, noe som er en beskjeden tilbakegang fra året før.
Nummer 4 er Jack Bradbury med 16%, noe som også er en beskjeden tilbakegang.
Nummer 5 er ny på listen. Dette er Nils Rydahl med 7% av sidene. Rydahl var ny i bladet i 1962, men dette er topp-året for denne tegneren >
Flere ny tegnere dette året. Først ute er amerikaneren Mike Arens, og hans tegninger dukker opp første gang i nr. 41 dette året. Han ble født i 1915. Denne tegneren ble aldri så mye benyttet i bladet, og med noen få unntak, tegnet han nesten bare Fant. Han dukket bare sporadisk opp, og det kunne gå noen år mellom hver gang. Mest benyttet ble han i 1976 og 1977, der han er representert med en del Fant-historier. Fra 1969 tegnet han fast den daglige Fant-stripen som gikk i Amerikanske aviser. Dette gjorde han helt til sin død i 1976. Ved siden av Disney, tegnet han også seriefigurene Tarzan og Korak. Mike Arens
Den andre nye tegneren dette året, er Kay Wright. Absolutt ingen god tegner, og første gang vi kan lese en historie tegnet av denne mannen, er i nr. 43 dette året. Dette er faktisk også den aller første serien han tegnet. I likhet med Fletcher, nevnt nedenfor, så tegnet også Wright for utenlandsmarkedet for Disney Studios. I en periode tegnet han også de daglige Donald-avisstripene sammen med Al Taliaferro. Han tegnet både Donald&Co og Mikke&Co. På slutten av 60-tallet fikk Moby Duck sitt eget hefte, og Wright tegnet mange av seriene her, etter at Tony Strobl hadde tegnet de første nummerne. Han ble også en av de mest benyttete tegnerne i de amerikanske bladene Uncle Scrooge og Donald Duck, etter at Barks pensjonerte seg. Også i bladet Super-Goof ble han mye benyttet, etter at Paul Murry hadde tegnet de første nummerne. Han ble også involvert i bladet Beagle Boys. Man kan trygt si at kvaliteten på alle disse bladene sank betraktelig da Wright overtok. Han fikk også æren av a tegne flere av Barks historier, som Barks lagde etter at han ble pensjonist. Dette er i hovedsak serier med Hakkespettene, og disse seriene ble senere omtegnet av Daan Jippes, slik at de endelig fikk den behandlingen de fortjente. Wright tegnet helt frem til 1984, da man for en periode sluttet å produser Disney-blader i USA, til Gladstone overtok noen år senere. I det norske Donald-bladet ble han mest benyttet i årene 1965-1966, kommersialismens hovedår. I 1966 hadde han 102 sider, men vi kunne lese hans serier langt inn i 70-tallet. Bill Wright
Sistemann ut var amerikaneren Jim Fletcher, en av de svakeste tegnerne noen gang sett i bladet. Første gang vi treffer på denne tegneren, er i nr. 48 dette året. Dette er mannen bak en av de mest iriterende Disney-figurene gjennom tidene, nemlig Minnies niese Tone. Han er også kjent for å ha laget en mengde historier der Madam Mim og Magica lever sammen i en borg. Hans aller første historie er ikke publisert i Norge, men dette er den andre han lagde. Fletcher tegnet så og si utelukkende for Disney Studios, historier beregnet for det utenlandske markedet. Han tegnet alle slags figurer, Donald&Co, Mikke&Co, ulvene, Snipp og Snapp og flere. Han holdt det gående frem til 1968. Fletcher er en av hovedgrunnene til at Kommersialismen blomstret på midten av 60-tallet. I Norge var topp-året hans 1966, da vi ble belemret med hele 200 sider med denne tegneren. Jim Fletcher
tilbake