Sammensetning

Donald-relaterte serier har en beskjeden tilbakegang fra året før, og ligger på 46%, mens Mikke-realterte serier har hatt en tilsvarende beskjeden fremgang, og ligger nå på 29%. Serier med ulvene og grisene har andelsmessig lagt lavt siden slutten av 50-tallet, men har nå fått en beskjeden økning, og er kommet opp i 6%. Snipp og Snapp har helt siden slutten av 50-tallet lagt besynderlig høyt på 8-9%, men deres storhetstid er nå over. De detter nå helt ned til 3%, og selv om enkelte år etter dette vil ha litt større andel enn dette med disse figurene, klarer de aldre å komme tilbake til det nivået de var på. Petter Smart ligger på det samme som året før, nemlig 7%. Også Fant har samme andelen som 1963. Han har 3% av sidene.

Som vanlig så starter man alltid med en Donald-historie. De aller fleste av disse er tegnet av Tony Strobl, men også Carl Barks og Nils Rydahl har en god del åpnings-serier. Det er dessuten kommet en eller flere nye tegnere som man ikke har klart å identifisere hvem er, og også denne tegneren har noen serier som starter bladet, spesiel mot slutten av dette årstallet. Jeg kan forsåvidt godt forstå at denne tegneren vil være anonym, da tegneprestasonen her ikke er mye å skryte av. Nedenfor følger et eksempel på dette også. Naboen som vi ser her, dukket forresten opp i flere historier på midten av 60-tallet.
Innledende historie av Carl Barks ...og av Tony Strobl

Innledende historie av Nils Rydahl ...og av ukjent tegner

Som sagt, så er det så godt som ikke fortsettelses-historier dette året.

Ellers består bladet som vanlig hovedsaklig av bi-serier. De fleste av disse dreier seg om Mikke Mus og hans verden, og de aller fleste av disse historiene er tegnet av Paul Murry. Faktisk har man en slik historie i over halvparten av nummerne utgitt dette året. Også Bradbury har svært mange Mikke-historier i 1964.
Det er også disse to tegnerne som står bak de fleste historiene med ulvene og grisene, men også noen av de nye tegnerne har serier med disse figurene.
Også Petter Smart er hovedsaklig tegnet av disse to tegnerne, men det finnes også noen få serier med denne figuren av Carl Barks
Fortsatt en del Fant-serier tegnet av Al Hubbard, men ikke så mange som det var tidligere i dette tiåret.
Raptus von Rupp er fortsatt med, hovedsaklig tegnet av Tony Strobl.
Som nevnt så er det kommet en rekke nye (dårlige) tegnere som lager serier for bladet. Det er vanskelig å plukke ut et typisk eksempel på en slik serie, da det var mange forskjellige tegnere, og de fleste av disse tegnet alle mulige Disney-serier. Som eksempel har jeg dog valgt en Donald-serie tegnet av Kay Wright.
Mikke Mus av Paul Murry Ulvene av Jack Bradbury
Petter Smart av Tony Strobl ... og Raptus von Rupp av samme tegner
Fant av Al Hubbard Ole, Dole, Doffen av Kay Wright

tilbake
Opdateret d. 23.5.2004