Sammensetning

Det er mange Donald-relaterte serier dette året, faktisk nesten 52% som er den høyeste andelen siden bladet fikk 36 sider. Mye av dette har kanskje Klodrik æren for, da det er svært mange av disse dette året, og denne figuren har jeg lagt inn i denne kategorien. Nytt av året er at Madam Mim er kommet inn på banen, og mer enn 3% av sidene er dedikert til denne figuren. Det bør kanskje gjentas at dette også har medført et oppsving i serier med B-Gjengen, da mange av historiene med Mim også inneholder disse figurene. Ellers kan nevnes at historier med Snipp og Snapp nå er forsvunnet nesten helt fra bladet. Det samme gjelder serier med Bestemor Duck i hovedrollen. Ellers er det liten forandring fra året før. Mikke Mus&Co ligger fortsatt på ca. 29%, Ulvene med ca. 6% og Petter Smart med ca. 7%. Raptus sin storhetstid begynner å gå over, og selv om denne figuren fortsatt er med som bifigur i enkelte serier, er han på langt nær så fremtredende lengre.

Mer enn en tredjedel av de innledende historiene, er tegnet av Tony Strobl, men også Carl Barks er fortsatt heldigvis med. Det nye av året, er at Al Hubbard faktisk har hele 10 serier med som første-historie, og de aller fleste av disse dreier seg om Klodrik, sammen med Donald og katten hans, Mons. Disse tre tegnerne står til sammen for to tredjedeler av alle de innledende historiene, mens den siste tredjedelen er fordelt på en rekke forskjellige tegnere, der Kay Wright har de fleste av disse.
<
Innledende historie av Carl Barks ...og av Tony Strobl
Innledende historie av Al Hubbard ...og av Kay Wright

Som nevnt, så er fortsettelses-seriene heldigvis tilbake igjen, og som tidligere, er det fortsatt Carl Barks som står bak de fleste Donald-relaterte seriene her, mens Paul Murry har de fleste Mikke Mus-seriene. Nytt av året er som nevnt at det er kommet en del Italienske serier som fortsettelse også, og dette gjelder både Donald&Co og Mikke&Co. Den Italienske tegneren som har gjort seg mest bemerket her, er Luciano Capitanio, som har tegnet begge disse typene serier som fortsettelse dette året.
Fortsettelses-historie av Paul Murry ...og av Carl Barks

Når det gjelder de resterende seriene, så er også en del av disse Donald-relatert, og i likhet med de innledende historiene, så er også her Strobl sterkt markert, men også Fred Abranz har dessverre en del serier her. Når det gjelder Mikke og hans verden, er det fortsatt Jack Bradbury og Paul Murry som er mest brukt, men nye, svake tegnere som Jim Fletcher og Fred Abranz gjør seg også gjeldende. Årgangen inneholder også en del serier med ulvene, og også her er Abranz mye benyttet, sammen med Bradbury. De fleste Petter Smart-historiene er tegnet av Strobl. Nytt av året er den store mengden med Madam Mim-historier, som oftest sammen med B-Gjengen. Alle disse er tegnet av Tony Strobl.
Donald Duck av Fred Abranz Mikke Mus av Jack Bradbury
Mikke&Co av Jim Fletcher Ulvene av Fred Abranz
Petter Smart av Tony Strobl Madam Mim og B-Gjengen av Tony Strobl

tilbake
Opdateret d. 23.5.2004