Sammensetning

Dette året er det enda flere Donald-relaterte serier i bladet enn det som var tilfelle året før, faktisk 53%. Dette er det høyeste andelen siden bladet fikk 36 sider, og man må gå helt frem til midten av 80-tallet for å finne noe tilsvarende igjen. Andelen Mikke Mus-serier er derimot realitvt lav for 60-tallet å være, nemlig 26%. Antall sider med ulvene er på det jevne, og utgjør ca. 5%. Snipp og Snapp var omtrent borte fra bladet året før, men har nå til en liten grad begynt å komme tilbake. Petter Smart har et godt år i 1966, faktisk hele 9%, og dette er dermed den største andelen hans i hele bladets historie. Også Madam Mim har rekord-år dette året, med ca. 4% av sidene. Nytt av året, er at B-Gjengen er blitt tildelt hovedrollen i historier, riktignok meget beskjedent ennå, men dette vil tilta i årene som kommer.

Mange forskjellige tegnere på den innledende historien dette året, men to skiller seg ut som mest benyttet. Dette er Tony Strobl og Jim Fletcher. Bare 4 nummer innleder med en Barks-historie. Andre tegnere som har en del første-historier er Jack Bradbury og Kay Wright.
Innledende historie av Tony Strobl ...og av Jim Fletcher

Når det gjelder fortsettelseshistoriene, så er det en del flere Donald-relaterte historier dette året enn med Mikke og vennene hans. Dette betyr at man har ikke lenger fulgt den slaviske måten med Donald/Skrue-serie og Mikke/Langbein-serie annenhver gang dette året. De fleste fortsettelsesseriene med Donald&Co er laget av Carl Barks, men en rekke forskjellige italienere bidrar også kraftig. Angående fortsettelser med Mikke Mus, så er Paul Murry dominerende, men også her gjør italienerne seg gjeldende, og vi finner serier med Luciano Capitanio og Luciano Gatto.
Fortsettelsesserie av Carl Barks ...og av Giulio Chierchini

Lang Mikke-serie av Paul Murry ...og av Luciano Capitanio

Resten av seriene består som vanlig av serier med diverse fugurer, men Mikke og Langbein er de som forekommer oftest i disse. Langt de fleste av disse er tegnet av Jack Bradbury, men også tegnere som Jim Fletcher, Paul Murry, Tony Strobl og Kay Wright benyttes relativt ofte. Ellers er det mange serier med Petter Smart i hovedrollen, og disse er hovedsaklig tegnet av tegnerne Tony Strobl og Phil DeLara. I bladet finner vi også en del serier med ulvene tegnet av Wolfgang Schaefer, samt noen Mim-historier tegnet av Tony Strobl.
Mikke Mus av Jack Bradbury ...og av Jim Fletcher
Petter Smart av Tony Strobl ...og av Phil DeLara
Lilleulv av Wolfgang Schaefer Madam Mim av Tony Strobl

Back
Opdateret d. 03.6.2005