Sammensetning

Det er fortsatt ganske høy andel av Donald-relaterte historier. Denne ligger på 47 % dette året, noe som likevel er en svak nedgang fra året før. Til gjengjeld har andelen historier med Mikke & Co steget til 31 %, noe som er det høyeste siden 1962. Noe av årsaken til dette, kan være innføringen av Super-Langbein. Antall sider med ulvene holder seg på det som har vært normalt hittil på 60-tallet, nemlig 4 %, og for Snipp og Snapp er det fortsatt lavt, nemlig 3 %, og heller ikke andre figurer har noen nevneverdig mengde å snakke om dette året, bortsett fra at det kan nevnes at Fant nå så vidt er begynt å komme tilbake til bladet etter å ha vært vekke et par år.

Når det gjelder de innledende historiene, så er godt over halvparten av disse tegnet av Tony Strobl, noe som gjør denne tegneren meget profilert dette året. Også Jack Bradbury forekommer ganske ofte med ca 25 % av disse hovedhistoriene. Carl Barks har bare 4 % dette året, noe som sikkert har sammenheng med at han nå var i ferd med å pensjonere seg. 7 innledende historier er fordelt på diverse andre tegnere.
Innledende historie av Tony Strobl ...og av Jack Bradbury

Når det gjelder fortsettelsesseriene, så er disse med et lite unntak, utelukkende tegnet av Carl Barks og Paul Murry. Barks har hele 7 forskjellige lange serier dette året, noe som er med på å styrke kvaliteten på dette årstallet. Unntaket jeg nevnte, er en serie tegnet av Tony Strobl. Paul Murry står selvsagt bak Mikke Mus fortsettelsesseriene, og mange av disse hører til hans aller beste, men så har man da også gått litt tilbake i tiden for å finne serier tegnet av denne mannen. Murry står også bak de tre utmerkete Super-Langbein seriene som finnes i denne årgangen.
Fortsettelsesserie av Carl Barks ...og av Paul Murry

Angående bi-seriene, så er det fortsatt historier med Mikke, Langbein eller Pluto som er de dominerende. De aller fleste av disse er tegnet av Paul Murry, men også Jack Bradbury og Tony Strobl brukes ganske mye her. Det finnes også mange mindre historier med Donald & Co, og også her er de fleste tegnet av Strobl. Ellers finnes det en del utmerkete serier med ulvene, og dette er gjerne opptrykk fra serier som var i de skandinaviske bladene i sin tidlige barndom, men her i Norge var bladet tynnere enn hva det var i for eksempel Danmark, på denne tiden, og forskjellen var at historiene med ulvene gjerne var kuttet ut i den Norske utgaven. De fleste av disse historiene var tegnet av Gil Turner. Andre serier som kan nevnes dette året, er Petter Smart historier tegnet av Strobl og Bradbury, Madam Mim historier tegnet av Strobl, Fant historier tegnet av Al Hubbard, og Snipp og Snapp historier tegnet av Jack Bradbury.
Mikke Mus av Paul Murry ...og Langbein av Jack Bradbury
Ulvene av Gil Turner ...og Petter Smart av Tony Strobl
Snipp og Snapp av Jack Bradbury Madam Mim av Tony Strobl

Back
Opdateret d. 16.1.2007