Forsidene

Mange av forsidene er laget av Strobl, Barks og Murry dette året, men det er Rydahl og Dargis som er mest benyttet. Rydahl sine forsider er faktisk på nesten av halvparten av bladene, og han tegnet ofte forsider basert på en av historiene i bladet, men mange av forsidene hans er også omtegninger av forsider som andre har laget. Et eksempel vises her med en forside der ideen er benyttet av to andre tegnere før ham!

Også Dargis sine forsider er basert på historier fra de aktuelle bladene, men hun har benyttet en annen teknikk, da det nærmest ser ut til at hun har brukt smørpapir på en av rutene i en historie, slik at forsiden er nesten helt lik ett av panelene, bortsett fra at hun kanskje har fått trykket ting litt sammen. Jeg trodde faktisk lenge at disse forsidene var laget av vedkommende som hadde laget historiene forsidene baserte seg på, for eksempel Murry eller Strobl. Et eksempel på hvordan er rute i serien er omredigert for å lage forside, kan man se her.

Tony Strobl Carl Barks
Paul Murry
Bodil Dargis Murry's original
Nils Rydahl Giuseppe Perego René Guillaume
tilbake
Opdateret d. 17.8.2011